Du er her: Forside Hjælp til søgning

Hjælp til søgning

Læs om de forskellige muligheder for at præcisere din søgning

Standardsøgning

En standardsøgning på sproget.dk er en såkaldt fritekstsøgning, dvs. at man som udgangspunkt søger frit i al søgbar tekst. Dette gælder dog ikke for ordbøgerne (dvs. Retskrivningsordbogen, Den Danske Ordbog, Ordbog over det danske Sprog og Nye ord i dansk), hvor der kun søges i opslagsord og faste udtryk. Se hvilke kilder og tekster du søger i.

Bemærk at man søger på alle former af søgeordet. Søger man således på bog, får man også resultater hvor bog er bøjet, altså bl.a. bøger, bogen, bøgerne osv. Ønsker man kun at søge på den indtastede form, og således ikke også at få resultater med de øvrige bøjningsformer, skal man klikke på "Søg kun på indtastede form(er)" (jf. nedenfor).

Se kun de resultater du er mest interesseret i
Efter hver overskrift på søgeresultatlisten er der som default placeret et lille minus . Hvis man klikker på dette, folder den pågældende kategori sig ind og minusset forvandles til et plus . Kategorien forbliver lukket indtil man åbner den igen ved at klikke på plusset.
   På den måde kan man indstille søgeresultatlisten efter behov. Bruger man således primært søgeresultaterne fra fx "Teksteksempler" og "Sprogtemaer", kan man lukke de andre og blot lade disse to være åbne.

Søgning på flere ord

Skriver man flere ord efter hinanden, fx lægge an, får man resultater med både lægge og an – for ordbøgernes vedkommende, fx lægge an på nogen, lægge an til noget.


Søg kun på indtastede form(er)

Ved at klikke på "Søg kun på indtastede form(er)" på søgeresultatlisten begrænser du din søgning til kun at søge på præcis det ord du har skrevet, og ikke – som i en standardsøgning – til også at medtage søgeordets bøjningsformer.


Fjern fritekstsøgning
– og søg kun i overskrifter mv.

Mange resultater?
Vær opmærksom på at man kan få mange resultater når man søger på hyppige ord som at og og. I sådanne situationer kan det være hensigtsmæssigt på søgeresultatlisten at gentage søgningen hvor fritekstsøgningen er fjernet.

Ved at klikke på "Fjern fritekstsøgning" på søgeresultatlisten kan du begrænse din søgning således at du foretager den samme søgning men i et mere begrænset materiale. Det der ikke søges i, er den løbende tekst på sproget.dk. Du får derfor kun de resultater hvor søgeordet er opslagsord i ordbøgerne eller hvis ordet indgår i overskriften eller beskrivelsen på en side på sproget.dk – dette gælder også for svar fra Sprognævnet, artikler fra sprogklummer mv.

Hvorfor fjerne fritekstsøgningen?

Det kan være en fordel at begrænse søgningen hvis du har fået rigtig mange eksempler. Fx hvis man søger på småord som fx der, at, og, den, det etc. Hvis man ønsker at finde tekster der handler om sådanne ord, og som ikke blot indeholder dem, kan det være en fordel at benytte "fjern fritekstsøgning".


Emnesøgning

Med emnesøgning kan du søge inden for en række sproglige og grammatiske emner. Emnesøgning er ikke mulig i ordbøgerne og KorpusDK.

Sådan laver du en emnesøgning

Du kan sætte hak (flueben) i et eller flere emner og trykke på start søgning. Herved finder du alle de sider på sproget.dk der omhandler de(t) valgte emne(r).

Du kan også sætte hak (flueben) i et eller flere emner, taste et eller flere søgeord ind og derefter klikke på start søgning. Derved reducerer du søgningen til kun at vise de sider på sproget.dk der omhandler de(t) valgte emne(r), og som indeholder de(t) indtastede søgeord.

Ved at klikke på kan man folde de overordnede emnekategorier ud og se deres underemner.

Læs om emnerne

Gå til emnesøgning


Jokertegn mv.

Brug tegnene * ? " " | – for at præcisere din søgning

Stjerne [*] bruges i stedet for nul, ét eller FLERE TEGN

Når man sætter en stjerne på et ord eller en del af et ord, vil man søge efter den pågældende bogstavstreng og nul, ét eller flere tegn der hvor stjernen er placeret.

Eksempler
 • viden*
  giver resultater med ord der begynder med viden-, fx
     viden, videnskab, videndeling, vidensdeling
 • *krav*
  finder alle de ord der har krav et sted i ordet, fx
     efterKRAV, KRAVle eller sKRAVl

Spørgsmålstegn [?] bruges i stedet for ét og kun ET TEGN

Når man sætter et spørgsmålstegn i eller ved et ord eller en del af et ord, søger man efter ordet og præcis ét bogstav der hvor spørgsmålstegnet er placeret.

Eksempler
 • prin?ip
  fortæller dig at ordet staves med et C og ikke et S
     princip.
 • di?
  finder alle ord på tre bogstaver som begynder med di, fx
     dia, dig, din, dit m.fl.

Anførselstegn (gåseøjne) [” ”] bruges til at angive et PRÆCIST UDTRYK

Når man sætter anførselstegn omkring et ord eller udtryk, søger man efter ordet eller udtrykket præcis som det står.

Eksempler
 • "op ad"
  returnerer kun de resultater hvor det præcise udtryk op ad optræder, fx
     være/ligne OP AD dage
     snakke OP AD døre og ned ad stolper

  men således ikke fx OP og ned AD vejen e.l.
 • ”komma”
  finder de resultater der indeholder den præcise form komma (jf. Søg kun på indtastede form(er) ovenfor)

En lodret streg [|] (eller [OR]) bruges til angive flere søgeord hvoraf ENTEN det ene ELLER det andet skal findes

Når man skriver | eller OR mellem to ord eller udtryk, vil man søge efter resultater hvor det ene eller det andet ord eller udtryk findes.

Eksempler
 • sig | mig [eller sig OR mig]
  finder således sider der ENTEN indeholder sig ELLER mig og for ordbøgernes vedkommende opslagsord eller faste udtryk med ENTEN sig ELLER mig, fx
      blande sig, gør mig en tjeneste.

Et minus [-] bruges til at angive at et ord IKKE må optræde blandt søgeresultaterne

Hvis man søger på flere ord og sætter et minustegn (en bindestreg) foran et af dem, søger man efter sider hvor dette pågældende ord ikke må optræde.

Eksempler
 • komma* -kommand*
  finder alle sider med fx
      komma, kommaer, kommaet osv.
  men udelader resultater med fx kommando, kommandere mv.
BEMÆRK: Sætter man et minustegn (en bindestreg) foran det FØRSTE ORD, søges der på suffikser (afledningsendelser)
 • -isme
  finder alle sider med suffikset (afledningsendelsen) -isme