Du er her: Forside Om sproget.dk

Om sproget.dk

Læs om baggrunden for oprettelsen af sproget.dk
Hjemmesiden sproget.dk er resultatet af et samarbejde mellem Kulturministeriets institutioner for sprog og litteratur, Dansk Sprognævn (DSN) og Det Danske Sprog- og Litteraturselskab (DSL).

I forlængelse af det sprogpolitiske udvalgs arbejde i 2003, der bl.a. resulterede i rapporten Sprog på spil – et udspil til en dansk sprogpolitik, blev der afsat kulturministerielle midler til en ekstraordinær indsats for det danske sprog. Målet var at sætte den sproglige informationsindsats over for borgerne og offentligheden i centrum. Et af resultaterne af denne indsats er sproget.dk.

Visionen

Visionen er at sproget.dk skal være det sted på nettet hvor man finder vejledning, oplysning og svar på spørgsmål om det danske sprog og sprogforhold i Danmark. Siden skal være en hjælp i det daglige arbejde for sprogbrugere af alle slags, og den skal være et søgeredskab af høj kvalitet for alle der bare vil vide mere om sproget.

Formålet med hjemmesiden er at:

 • give en samlet indgang til officielle og autoritative opslagsværker
 • give professionel sproglig hjælp, i form af råd og vejledning om sprog­lige problemer, samt at forklare svære emner forståeligt

 • skabe øget sproglig bevidsthed, fx med hensyn til nuancer, præcision og sprog­ets virkning, ved bl.a. at udnytte netmediets muligheder og interaktivitet

 • synliggøre og udbrede viden om dansk sprog.

Målgruppen

Principielt er det ønsket at sproget.dk skal komme alle borgere i Danmark til gode. I praksis er indholdet dog målrettet:

 • almindeligt sproginteresserede, dvs. sprogbrugere der har en almindelig sproglig interesse eller nysgerrighed, og som således ikke søger information for at løse et arbejdsrelateret problem,
 • elever og lærere i grundskolen og på ungdomsuddannelserne samt de studerende og deres undervisere på de videregående uddannelser,
 • professionelle sprogbrugere, som omfatter alle de sprogbrugere der arbejder professionelt med sproglig for­mid­ling, fx korrekturlæsere, informationsmed­arbejdere, journalister, sekretærer m.fl.

Der kan naturligvis være overlap mellem de tre nævnte målgrupper.

Udvikling og redaktion

Redaktionens størrelse har varieret siden projektet blev søsat i efteråret 2005 og for alvor gik i gang i forsommeren 2006. Forskellige personer har været tilknyttet i kortere eller længere tid med varierende timetal; hver institution har dog siden starten af 2006 haft en fast tilknyttet projektleder; hertil kommer en programmør samt en række studenter.
Det oprindelige webdesign er udviklet af Romfax og blev opdateret i 2012 med assistance fra KathArt.

Illustrator Katja Abel Flindt har bidraget med håndtegnede illustrationer.

Fra begge institutioner er tilknyttet et tilsyn, der løbende kontrollerer og dermed sikrer autoriteten af indholdet på sproget.dk.

Til selve udarbejdelsen af sproget.dk har følgende personer bidraget ved at tilrettelægge, redigere, skrive eller programmere:

Fra Dansk Sprognævn

 • Michael Nguyen, forsker, projektleder 2022-
 • Ida Elisabeth Mørch, seniorkonsulent, projektleder, 2005-2022
 • Anne Kjærgaard, ph.d.-studerende, 2005-2007
 • Marianne Rathje, informationsmedarbejder & ph.d.-studerende, 2005-2008
 • Rikke Dybdahl Harpsøe, informationsmedarbejder 2008

Praktik

 • Anne Sofie Jakobsen, praktikant, september-december 2008
 • Lene Rotne, redaktør, februar-september 2009, praktikant, januar 2009
 • Signe Nordstrand Nielsen, praktikant, januar-april 2010
 • Daisy Grann Kjær, praktikant, september-december 2010
 • Sofie Vestergaard Braüner, praktikant, januar-april 2011

Studentermedhjælp

 • Eva Marie Tang Kirk, 2007-2009
 • Katja Abel Flindt, 2009-2011
 • Daisy Grann Kjær, 2011
 • Anne Karen Andersen, 2011-2012
 • Signe Nordstrand, 2012
 • Katrine Falcon Søby, 2013
 • Anna Kristiansen, 2010-2014
 • Kathrine Witt Mølholm, 2013-2014
 • Sara Kohl, 2014
 • Katrine Jørgensen, 2014-2016
 • Catrine Faarbæk, 2015-2016
 • Sune Christensen, 2012-2017
 • Karen Holk Jeppesen, 2016-2017
 • Anna Kali, 2017-2018
 • Magnus Reenberg Eriksen, 2018-2019
 • Johanne Niclasen Jensen, 2019-2022
 • Julie Dolleris Christensen, 2019-2022
 • Nathalie De Vallier, 2019-
 • Oliver Rix Johannsen, 2020-
 • Noah Lykke Knudsen, 2022-

Fra Det Danske Sprog- og Litteraturselskab

 • Laurids Kristian Fahl, seniorredaktør, projektleder, 2005-
 • Trine Wiinholt Bentsen, akademisk medarbejder, 2016

It

 • Anders Bruun Olsen, it-ansvarlig, 2005-2015
 • Mogens Devantier Olsen, programmør, 2005-2007
 • Pernille Buur Green, programmør, 2007
 • Jonas Nielsen, it-udvikler, 2010-2018

Praktik

 • Sofie Grønfeldt Sørensen, virksomhedspraktikant, april-maj 2013

Studentermedhjælp

 • Astrid Hjorth Balle, 2007-2014
 • Kristine Lausten Boeskov, 2010-2014
 • Mette Elholm Ishøy, 2012-2014
 • Trine Wiinholt Bentsen, 2014-2016
 • Nathalia Bogdanov, 2015-2016
 • Sarah Elizabeth Toftager, 2016-2017
 • Andrea Alberte Stengaard, 2016-2021
 • Ida Edel Salling-Jensen, 2018-2020
 • Agnes Aggergaard Juhl Mikkelsen, 2020-2022

For yderligere informationer se evt. også kontaktsiden.