Du er her: Forside Om sproget.dk Det søger du i ...

Det søger du i ...

Her kan du læse om de forskellige resurser man finder på sproget.dk.
Det kan du finde når du søger på sproget.dk.

Sider på sproget.dk

sproget_logo_small

 Dvs. siderne under

  • Råd og regler, fx retskrivningsreglerne, typiske problemer og ordlister
  • Sprogtemaer, fx "Hvad er sprog?", "Slang" og "Sms-sprog"
  • Leg og lær, fx ordmuseum og øvelser

Retskrivningsordbogen

Retskrivningsordbogen 2012På sproget.dk kan man søge i Retskrivningsordbogen (4. udg. 2012), hvorfra man i resultatlisten får vist alle ordbogens oplysninger om opslagsordet.

Herfra kan man klikke sig videre og se artiklen i Retskrivningsordbogen på Sprognævnets hjemmeside.

Retskrivningsordbogen er den officielle danske retskrivningsordbog. Heri offentliggøres den officielle danske retskrivning således som den er fastlagt af Dansk Sprognævn (jf. lov nr. 332 af 14.5.1997 om dansk retskrivning og lov nr. 320 af 14.5.1997 om Dansk Sprognævn).

I ordbogens vejledning er det beskrevet hvordan opslagsordene er udvalgt, og der gives generelle oplysninger om rækkefølge, betydningsoplysninger, dobbeltformer, ordklasse, bøjning, sammensætning m.m.

Den alfabetiske del er selve ordbogen fra a-å. Ordbogen findes også på Dansk Sprognævns hjemmeside. Her finder man oplysninger om hvordan ord staves og bøjes.

Retskrivningsreglerne omfatter paragraffer med regler om bl.a. tegnsætning, store og små bogstaver, orddeling og særlige bøjningsoplysninger.

Den Danske Ordbog

Den Danske OrdbogPå sproget.dk kan man søge i Den Danske Ordbog, som beskriver ordforrådet i moderne dansk fra ca. 1955 til i dag, og som således er en efterfølger til den store Ordbog over det danske Sprog (se nedenfor). Ordbogen, som opdateres løbende, indeholder oplysninger om ordenes stavning, bøjning, udtale, oprindelse, betydning og brug og er udarbejdet på grundlag af et stort tekstkorpus.

Fra resultatlisten får man på sproget.dk vist opslagsord, ordklasse, betydning, synonymer, antonymer og forkortelser, hvorfra man kan klikke sig videre til den fulde artikel i Den Danske Ordbog.

Læs mere om Den Danske Ordbog på Det Danske Sprog- og Litteraturselskabs hjemmeside.

Ordbog over det danske Sprog

Ordbog over det Danske SprogPå sproget.dk kan man søge i Ordbog over det danske Sprog (ODS, udgivet 1918-56) i 28 bind, hvorfra man i resultatlisten får vist opslagsordet samt den første del af ordbogsartiklen. Herfra kan man klikke sig videre til den fulde artikel i ODS på nettet.

Det Danske Sprog- og Litteraturselskabs arbejde med ODS på nettet er ikke tilendebragt. Der mangler søgefaciliteter, redaktionen finder stadig fejl som er opstået i processen med at digitalisere ordbogen (jf. Fra bog til skærm), og der arbejdes stadig med at præsentere en ordbogsartikel mere overskueligt. Der arbejdes på at genkende de forskellige elementer i en ordbogsartikel i ODS, hvilket er en forudsætning for at vi kan forbedre søgefunktionen.

I takt med arbejdet på ODS på nettet vil også oplysningerne på sproget.dk forfines yderligere.

Nye ord i dansk 1955 til i dag

Nye ord i dansk 1955-1998På sproget.dk kan man søge i Nye ord i dansk 1955 til i dag, hvorfra man i resultatlisten får vist opslagsordet samt den første del af ordbogsartiklen. Herfra kan man klikke sig videre til den fulde artikel i Nye ord i dansk 1955 til i dag.

Nye ord i dansk 1955 til i dag har som basis den trykte ordbog Nye ord. Ordbog over nye ord i dansk 1955-1998. Den er udarbejdet af Pia Jarvad, seniorforsker ved Dansk Sprognævn, og udkom på Gyldendals Forlag i 1999.

Ordbogen opdateres løbende med nye opslagsord. De omfatter nye ord, nye betydninger af gamle ord og nye vendinger og udtryk som er blevet almindelige i perioden 1955 til i dag.

Schultz Dansk Synonymordbog

Schulz Dansk Synonymordbog

På sproget.dk kan man søge i Dansk Synonymordbog (8. udgave, 1997), hvorfra man i resultatlisten får vist opslagsordet og dets synonymer.

Man kan herfra IKKE klikke sig videre, da ordbogen kun er online som søgeresultater på sproget.dk.

Ordbogen udkom første gang i 1941 under redaktion af Ulla Albeck i samarbejde med Mikal Rode og Erik Timmermann. 8. udgave er redigeret af Leo Nielsen og indeholder ca. 19.000 opslagsord.

Synonymer er en vanskelig kategori at definere og afgrænse, men Dansk Synonymordbog bruger ordet synonym i bred betydning, hvilket bl.a. betyder at ord med forskellig stilfarve (forår og vår) og ord med fælles betydningskerne (skønhed, dejlighed, ynde og pragt) er medtaget. Klart adskilte betydningsgrupper under et opslagsord er markeret ved semikolon.

KorpusDKKorpusDK

Fra sproget.dk kan man også få oplysning om hvorvidt der i KorpusDK findes teksteksempler på det ord man søger på. KorpusDK (som bygger på Korpus 2000 og Korpus 90) er et digitalt opslagsværk der giver indblik i dansk sprog og viser hvordan sproget bruges i almindelige tekster – omkring år 2000 og omkring 1990. Opslagsværket er opbygget omkring en stor samling tekster (mere end 56 millioner ord) der er opmærket så man kan slå ord og vendinger op og se deres faktiske brug, og foretage forskellige sproglige undersøgelser i materialet.

Som led i Det Danske Sprog- og Litteraturselskabs ordnet-projekt er Korpus 2000 blevet videreudviklet til KorpusDK så hastighed, stabilitet og søgemuligheder er blevet forbedret, og antallet af tekster vil vokse i takt med at nye tekster kommer til. Desuden er der mulighed for fri download af korpusmateriale på <https://korpus.dsl.dk/resources.html>.

Dansk Sprognævns svar på sproglige spørgsmål

svarbasenPå sproget.dk kan man søge i Dansk Sprognævns svarsamling, hvorfra man i resultatlisten får vist 1) opslagsordet og 2) den første del af svaret. Herfra kan man klikke sig videre til det fulde svar som bliver vist på sproget.dk.

Dansk Sprognævns svarsamling omfatter ca. 10.000 svar som er givet siden nævnet blev oprettet i 1955. Man kan søge i et udvalg af svarene. De søgbare svar er alle opdaterede og i overensstemmelse med den gældende retskrivning.

En del af disse svar har været trykt i Sprognævnets tidsskrift Nyt fra Sprognævnet. Andre findes også som Ofte stillede spørgsmål på Dansk Sprognævns hjemmeside. Atter andre er redigerede udgaver af ældre svar som ikke tidligere har været offentliggjort.

Spørgsmål og svar fra ordnet.dk

ordnet.dkDet Danske Sprog- og Litteraturselskabs ordnet.dk-redaktion modtager jævnlig mails fra brugere med kommentarer, ros, kritik og sproglige spørgsmål. En del af disse kan også have interesse for en større kreds og publiceres derfor løbende under rubrikken Sprogligt.

Hvis du har sproglige spørgsmål eller kommentarer, er du velkommen til at kontakte redaktionen, der forsøger at besvare henvendelser i det omfang tiden tillader det.

"Sprogligt" – Politikens sprogklumme

sprogligt"Sprogligt" udkom som en fast ugentlig klumme i Politiken fra 7. oktober 2006 til 25. juni 2008 og blev skrevet af medarbejdere ved Det Danske Sprog- og Litteraturselskab. Hver af klummerne behandler forskellige sproglige emner – typisk i forbindelse med et eller flere læserspørgsmål.

"Sproget" - Jyllands-Postens sprogklumme

Sproget_jp"Sproget" kommer som en fast klumme i Jyllands-Posten. Siden juni 2008 har medarbejdere ved Dansk Sprognævn hver måned bidraget med klummer med personlige iagttagelser om sprog.

Sprogbrevet

Sprogbrevet DRSprogbrevet, der udkom månedligt i perioden september 1985 til august 1995, var Danmarks Radios blad indeholdende sproglige iagttagelser gjort blandt DR's forskellige programmer mv. Brevet blev skrevet af Erik Hansen og Jørn Lund og udgivet af DR's Personalekursus/DR's Uddannelsescenter/TV-Udviklingsafdelingen og DR-forlaget.

Bemærk at vi på sproget.dk kun gengiver de artikler der fortsat er i overensstemmelse med gældende retskrivning.

Mål og Mæle

Mål og Mæle

Mål og Mæle er et tidsskrift om sprog og sprogbrug der er udkommet siden 1975. På sproget.dk kan du søge i udvalgte spørgsmål og svar fra tidsskriftets læserbrevkasse.