Du er her: Forside Temaer Sproget på de digitale og sociale medier

Sproget på de digitale og sociale medier

Sociale medier
Sociale medier er noget vi næsten alle sammen bruger, mange af os dagligt, men hvordan skriver vi på de sociale medier, og hvordan påvirker eksempelvis brugen af emojier sproget?

Mange af de nye medier rummer en social interaktion, og derfor kaldes de ofte sociale medier (ofte forkortet SoMe). Medierne giver nye kommunikationsmuligheder og dermed også ny sproglig udvikling.

Dette tema handler om sproget på disse digitale og sociale medier, den såkaldte digitale diskurs.

Kulturministeriet og Danmarks Statistik lavede i 2015 en undersøgelse af danskernes brug af sociale medier. I undersøgelsen er følgende sociale medier taget med: Facebook, Google+, LinkedIn, Twitter, Instagram, Snapchat, Tumblr, Vimeo.

Undersøgelsen viste at 2,8 millioner danskere bruger de sociale medier. Både alder og hvilken form for socialt medie der er tale om, spiller en stor rolle for hvor mange der bruger de forskellige sociale medier.

  • 95 % af danskerne i alderen 16-19 år bruger sociale medier
  • 63 % af de 50-54-årige
  • 11 % af de 86-89-årige

Andelen af unge i alderen 16-19 år der bruger sociale medier, er således højere end i de øvrige aldersgrupper.

Andel af internetbrugere der har brugt sociale medier, fordelt på alder. Kilde: Kulturministeriet & Danmarks Statistik (2015): Sociale medier: brug, interesseområder og debatlyst, Slots-og kulturstyrelsen, figur 1, s. 11.

Undersøgelsen viser også at cirka en tredjedel af de adspurgte bruger mere end 3 forskellige sociale medier på en uge, hvor Facebook er det mest besøgte.